• PTT Haciz İşlemleri

  PTT Haciz İşlemlerine nasıl yapılacağına ilişkin olarak Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden gelen yazıyı aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.        

  Devamını Oku »

Mahkeme ve Yargıtay Kararları

Kasım, 2016

 • 1 Kasım

  KHK Gereğince Dava ve Takiplerde Usul

  29 Ekim 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29872 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/675 Dava ve takip usulü MADDE 16- (1) 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun …

  Devamını Oku »

Ekim, 2016

 • 30 Ekim

  Özel Yasalara Göre Haczedilmezlikler

  FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLAR 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunun 20.maddesi gereğince kiralayanın borcundan dolayı finansal kiralama konusu mallar haczedilemez. “ Finansal kiralama konusu bir malın kiracısının icra takibine uğraması halinde, kiralayan üçüncü şahıs veya kiracı borçlunun icra müdürüne yapacağı müracaatla bu mallar takip dışı bırakılır. Bu işlem bir istihkak iddiası …

  Devamını Oku »
 • 11 Ekim

  İcra Kefiline Çıkartılan Ödeme Emrine İstinaden Sürelerden Feragat Geçersizdir.

  12. Hukuk Dairesi         2013/12636 E.  ,  2013/21071 K. “İçtihat Metni” Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra …

  Devamını Oku »
 • 11 Ekim

  Ödeme Emri Tebliğ Edilmeden Sürelerden Feragat Geçersizdir.

  T.C. YARGITAY 12.HUKUK DAİRESİ ESAS NO : 2011/1545 KARAR NO : 2011/16847 KARAR TARİHİ. 27/09/2011 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMES: Eskişehir 2. İcra Hukuk Mahkemesi TARİHİ : 21/09/2010 NUMARASI : 2010/801-2010/793 DAVACI : BORÇLU :G.Y. DAVALI : ALACAKLI ;D………… …

  Devamını Oku »

Temmuz, 2016

 • 31 Temmuz

  Ohal Süresince İflas Erteleme Kararı Verilemez

  669 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 maddesi ile ; Olağanüstü halin devamı süresinci, 09/06/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 179 uncu maddesi uyarınca sermaye şirketleri ile kooperatifler tarafından iflasın ertelenmesi …

  Devamını Oku »
iletişim